Quay trở lại bài viết chi tiết Đánh giá hoạt động xây dựng đô thị tăng trưởng xanh tại thành phố Yên Bái giai đoạn 2015 – 2019 Tải về Tải tệp PDF