Tính nhiệt của đầu đốt thiết bị gia nhiệt hồng ngoại sử dụng trong sửa chữa đường bê tông asphalt

  • Lê Hồng Chương Khoa Cơ khí, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Tống Đức Năng Khoa Cơ khí, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Đỗ Văn Nhất Khoa Cơ khí, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Ngô Thanh Long Khoa Cơ khí, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Quốc Dũng Khoa Cơ khí, Trường Đại học Xây dựng, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: tái chế nóng tại chỗ, bê tông asphalt, nhiệt hồng ngoại, bức xạ, bước sóng

Tóm tắt

Thiết bị gia nhiệt sửa chữa mặt đường bê tông asphalt theo phương pháp sửa chữa tái chế nóng tại chỗ (HIR) đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới do có những ưu điểm như chất lượng miếng vá tốt, thời gian thi công nhanh, tiết kiệm vật liệu và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, ở Việt Nam chưa có thiết bị loại này để thực hiện phương pháp HIR. Bài báo giới thiệu phương pháp tính toán quá trình gia nhiệt bằng hồng ngoại dùng cho thiết bị gia nhiệt mặt đường, làm cơ sở cho thiết kế và chế tạo thiết bị này ở Việt Nam. Các kết quả thử nghiệm trên thực tế của thiết bị chế tạo có sự tương đồng với tính toán lý thuyết nên kết quả của nghiên cứu là đáng tin cậy và có tính khả thi cao.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
18-07-2021
Chuyên mục
Bài báo khoa học