Đánh giá hiệu quả tiết kiệm điện của giải pháp thông gió thu hồi nhiệt cho công trình văn phòng

  • Phạm Minh Chinh Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Đinh Thị Phương Lan Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: tiết kiệm điện, thông gió thu hồi nhiệt, công trình văn phòng

Tóm tắt

Hệ thống điều hòa không khí, thông gió (ĐHKK) là hệ thống tiêu thụ điện năng lớn nhất trong các hệ thống thiết bị cơ điện của tòa nhà văn phòng. Việc nghiên cứu áp dụng hiệu quả giải pháp thông gió thu hồi nhiệt (HRV) để nâng cao hiệu quả sử dụng và tiết kiệm điện năng cho hệ thống ĐHKK là rất cần thiết. Để tạo một phần cơ sở dữ liệu cho việc triển khai áp dụng hiệu quả giải pháp HRV trong thực tế, bài báo đánh giá hiệu quả tiết kiệm điện của giải pháp HRV theo thời gian thực cho ĐHKK trong các công trình văn phòng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy hiệu quả thu hồi nhiệt; tiền điện tiết kiệm và thời gian hoàn vốn cho văn phòng mật độ thấp/trung bình/cao tại Hà Nội tương ứng là 10/23/40 kWh/m2/năm; 7000/15000/25000 VNĐ/m2/năm và 9/12/23 năm. Và cho TP. Hồ Chí Minh, kết quả tương ứng là 30/60/110 kWh/m2/năm; 19000/40000/70000 VNĐ/m2/năm và 3/4,6/8 năm.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
28-09-2021
Chuyên mục
Bài báo khoa học

Most read articles by the same author(s)