Quay trở lại bài viết chi tiết Đánh giá sự phân bố và diễn biến hạn hán trên lưu vực sông Hồng sử dụng thông số độ ẩm đất mô phỏng trên mô hình thủy văn VIC Tải về Tải tệp PDF