Áp dụng mô hình thông tin công trình hạ tầng kỹ thuật (InfraBIM) cho thiết kế hệ thống thoát nước mưa

  • Lê Đức Mạnh Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Đặng Thị Thanh Huyền Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: mô hình InfraBIM, thoát nước, thiết kế tối ưu, quy trình thực hiện, các lợi ích

Tóm tắt

Ở Việt Nam, mô hình thông tin công trình (BIM) đã và đang được coi như một cách tiếp cận quan trọng giúp tối ưu hóa trong quy trình thiết kế và vận hành các công trình xây dựng. Trong bài báo này, mô hình BIM được áp dụng cho công trình hạ tầng kỹ thuật (sau đây được gọi là InfraBIM) nhằm mô hình hoá các thiết kế hệ thống thoát nước mưa nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu. Các công trình thoát nước được áp dụng thiết kế bởi InfraBIM bao gồm bể ngầm chứa nước mưa và hệ thống cống thu gom cho một đô thị thuộc tỉnh Ninh Bình. Kết quả cho thấy áp dụng mô hình InfraBIM giúp giảm thời gian tính toán (do điều chỉnh dữ liệu đầu vào nhanh, tối ưu hoá mô hình thuỷ lực, giảm thời gian bóc tách dự toán, …), đánh giá được nhiều phương án so với cách tính thông thường trong cùng thời gian. Việc áp dụng InfraBIM nên được nhân rộng áp dụng trong các dự án xây dựng, phù hợp với xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong phát triển đô thị bền vững hiện nay.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
28-09-2021
Chuyên mục
Bài báo khoa học