Nghiên cứu ứng dụng tổ hợp hóa chất xử lý ô nhiễm nước hồ đô thị Hà Nội quy mô phòng thí nghiệm

  • Bùi Thị Thủy Khoa Hóa và Môi trường, Trường Đại học Thủy Lợi, 175 đường Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
  • Trần Thúy Anh Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Trần Đức Hạ Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Danh Tiến Viện Nghiên cứu Cấp thoát nước và Môi trường, tầng 19 tòa nhà Ngọc Khánh Plaza, 01 đường Phạm Huy Thông, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: phú dưỡng, cải thiện chất lượng nước hồ, canxi nitrate, sắt (III) clorua, xử lý bằng hóa chất

Tóm tắt

Nghiên cứu tập trung vào đánh giá ảnh hưởng của tổ hợp hóa chất khi bổ sung vào nước hồ đô thị ở Hà Nội. Cụ thể là tỷ lệ hóa chất Ca(NO3)2/FeCl3, nồng độ của tổ hợp hóa chất canxi nitrat (Ca(NO3)2), sắt (III) clorua (FeCl3) và đồng (II) sunphat (CuSO4) (4‰) và thời gian xử lý. Đối tượng nghiên cứu là nước hồ Triều Khúc và các thí nghiệm được tiến hành trong điều kiện phòng thí nghiệm. Phần mềm VISUAL MINTEQ 3.1 được sử dụng để xác định sự có mặt của các ion chính khi hòa tan tổ hợp hóa chất vào trong nước. Các chỉ tiêu được đánh giá gồm có tổng chất rắn lơ lửng (TSS), độ đục, nhu cầu oxy hóa học (COD). Kết quả nghiên cứu cho thấy, hiệu suất c ải thiện chất lượng nước hồ đạt giá trị tối ưu khi cho tổ hợp hóa chất Ca(NO3)2/FeCl3 = 1:1 (v/v) tại nồng độ 0,5 M trong khoảng thời gian xử lý là 3 giờ. Trong điều kiện này, hiệu quả xử lý TSS, độ đục, COD lần lượt là ~ 77%, ~ 82%, và ~ 85%. Kết quả từ nghiên cứu này khẳng định rằng việc sử dụng tổ hợp hóa chất bao gồm Ca(NO3)2 và FeCl3 khi bổ sung CuSO4 (4‰) sẽ là giải pháp hiệu quả kiểm soát chất lượng nước hồ đô thị Hà Nội.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
28-09-2021
Chuyên mục
Bài báo khoa học