Đánh giá hiện trạng ô nhiễm và đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng nước hồ đô thị tại Hà Nội

  • Ứng Thị Thúy Hà Khoa Kỹ thuật môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Phạm Tuấn Hùng Khoa Kỹ thuật môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Lều Thọ Bách Khoa Kỹ thuật môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: hồ đô thị, ô nhiễm nước hồ, phú dưỡng, mẫu định hình dòng chảy, bãi lọc trồng cây

Tóm tắt

Trong hệ sinh thái đô thị, các hồ nước là một thành phần vô cùng quan trọng, chúng góp phần cải thiện điều kiện vi khí hậu, kiểm soát úng ngập, tạo cảnh quan và môi trường sống cho khu vực xung quanh, đặc biệt đối với khu vực trung tâm đô thị nơi có mật độ dân cư cao. Với 122 hồ lớn nhỏ trong khu vực nội thành, Hà Nội là một đô thị có hệ sinh thái hồ phong phú. Trong những năm gần đây, nhiều hồ trong số nêu trên đã được cải tạo ở các mức độ khác nhau, tuy nhiên tình trạng ô nhiễm môi trường nước vẫn ở mức đáng báo động do ảnh hưởng của sự đô thị hóa nhanh chóng. Các giải pháp kỹ thuật để cải thiện nước hồ đô thị ngày càng trở nên phong phú hơn. Đặc biệt, gần đây một số giải pháp mới sử dụng các công trình xử lý trong điều kiện tự nhiên, tiêu tốn ít năng lượng, không sử dụng hóa chất đã được nghiên cứu và cho thấy tính khả thi, bền vững trong điều kiện Việt Nam. Bài báo này trình bày kết quả khảo sát, đánh giá hiện trạng ô nhiễm tại một số hồ bị ô nhiễm bởi nước thải đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội và đề xuất giải pháp phù hợp nhằm cải thiện chất lượng nước cũng như cải tạo cảnh quan sinh thái cho khu vực xung quanh các hồ.

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
28-09-2021
Chuyên mục
Bài báo khoa học