Khoa Kỹ thuật Môi trường

Lịch sử hình thành, các hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong khoa học công nghệ

  • Trần Thị Việt Nga Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Đức Lượng Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
  • Nguyễn Thành Trung Khoa Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, 55 đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Từ khóa: Khoa Kỹ thuật Môi trường

Tải xuống

Dữ liệu tải xuống chưa có sẵn.
Xuất bản
28-09-2021
Chuyên mục
Thông tin Khoa học và Công nghệ

Most read articles by the same author(s)