[1]
Tâm, N.V., NgọcN.B., Toản, N.Q. và QuýL. 2021. Đánh giá ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến các doanh nghiệp xây dựng quy mô vừa và nhỏ tại Việt Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXD. 15, 2V (tháng 5 2021), 171-183. DOI:https://doi.org/10.31814/stce.nuce2021-15(2V)-13.