(1)
ThắngP. Đức; Trình, N. Đăng. Phát Triển Thuật Toán đa Mục Tiêu Cá Voi để Cân Bằng Tài Nguyên Trong Tiến độ Dự án. TCKHCNXD 2021, 15, 145-156.