Tâm, N. V., NgọcN. B., Toản, N. Q., & QuýL. (2021). Đánh giá ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến các doanh nghiệp xây dựng quy mô vừa và nhỏ tại Việt Nam. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXD, 15(2V), 171-183. https://doi.org/10.31814/stce.nuce2021-15(2V)-13