TÂM, N. V.; NgọcN. B.; TOẢN, N. Q.; QuýL. Đánh giá ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến các doanh nghiệp xây dựng quy mô vừa và nhỏ tại Việt Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXD, v. 15, n. 2V, p. 171-183, 28 maio 2021.