Trung, Lê Hải, Nguyễn Văn Tuấn, TùngTrần Thanh, LinhĐặng Thị, DuyNguyễn Trường, và DươngBạch. 2021. Thí Nghiệm đánh Giá Khả Năng Giảm Sóng Của Cấu Kiện Bê Tông Rỗng. Tạp Chí Khoa Học Công Nghệ Xây Dựng (KHCNXD) - ĐHXDHN 15 (3V), 44-54. https://doi.org/10.31814/stce.nuce2021-15(3V)-04.