Tâm, N. V., NgọcN. B., Toản, N. Q. và QuýL. (2021) Đánh giá ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến các doanh nghiệp xây dựng quy mô vừa và nhỏ tại Việt Nam, Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (KHCNXD) - ĐHXD, 15(2V), tr 171-183. doi: 10.31814/stce.nuce2021-15(2V)-13.