1.
Thanh TN, Huy NN, Triều DM, Điền LT. Đánh giá khả năng chịu nén của bê tông sử dụng cát biển trong các điều kiện bảo dưỡng khác nhau. TCKHCNXD [Internet]. 27tháng 22020 [cited 17tháng 92021];14(1V):60-2. Available from: https://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1569