1.
Thùy NTM. Ứng dụng lý thuyết hình học Topology trong quá trình thiết kế kiến trúc và định hướng ứng dụng tại Việt Nam. TCKHCNXD [Internet]. 27tháng 22020 [cited 17tháng 92021];14(1V):147-56. Available from: https://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1585