1.
Sơn PVH, Bảo N Đình. Giám sát tiến độ và khối lượng thực tế bằng mô hình 3D trên dữ liệu đám mây thông qua nền tảng Autodesk Forge. TCKHCNXD [Internet]. 2tháng 62021 [cited 17tháng 92021];15(3V):123-38. Available from: https://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1862