1.
Tâm NV, NgọcNB, Toản NQ, QuýL. Đánh giá ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến các doanh nghiệp xây dựng quy mô vừa và nhỏ tại Việt Nam. TCKHCNXD [Internet]. 28tháng 52021 [cited 2tháng 82021];15(2V):171-83. Available from: https://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1879