1.
Trung LH, Tuấn NV, TùngTT, Linh Đặng T, Duy NT, Dương B. Thí nghiệm đánh giá khả năng giảm sóng của cấu kiện bê tông rỗng. TCKHCNXD [Internet]. 16tháng 72021 [cited 17tháng 92021];15(3V):44-. Available from: https://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1952