1.
Xuân N Đức, Khoa HN, Hùng NS, Tùng NTT. Nghiên cứu quy trình thi công bù co cột nhà siêu cao tầng theo phương pháp bù co di chuyển tối ưu trong điều kiện Việt Nam. TCKHCNXD [Internet]. 16tháng 72021 [cited 17tháng 92021];15(3V):27-3. Available from: https://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn/article/view/1961