1.
ThắngP Đức, Trình N Đăng. Phát triển thuật toán đa mục tiêu cá voi để cân bằng tài nguyên trong tiến độ dự án. TCKHCNXD [Internet]. 28tháng 92021 [cited 28tháng 112021];15(4V):145-56. Available from: https://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn/article/view/2098